Sunday, January 3, 2016

Fatwa-fatwa Ulama Wahabi

Perhatikan fatwa-fatwa ulama salafi wahabi mulai dari syech hingga ustad 2016'

*FATWA ULAMA WAHABI *

•Dalam kitab karangan Abdullah Ibn zaid,yg berjudul Al-iman bi al-anbbiya'ijumlatan, disebutkan bahwa Adam bukanlah nabi dan Rosul ___________________ _______________ ________

• Dalam buku Al-Qaulu al- Mukhtar li fana'i An-naar karanganAbdul karim Al-khumaid, menyatakan bahwa Neraka tdk kekal dan orang kafirtdk selamanya disiksa di Neraka krn akan di entaskan ke Syurga_________ _______________

• Dalam buku Fatawa Al- mar'ah perempuan diHaramkan menyetir Mobil__________ ________________

• Juga dlm ffatawa Al- mar'ah di katakan suara perempuan dihadapan lelaki Ajnabi adalah Aurot padahal zaman Rosululloh perempuandapat bertanya langsung pd Beliau mengenai Agama__________ ______________

• Dalam kitab Al-Ishabah Al-juwaijati ,imam mesjid jamie Ar-Raudhah, Damaskus ,SYIRIA, ketika di Mesijd Ad Daqqaq- Damasus mengatakan bahwa membaca Solawatsetelah adzan dg suara lantanghukumnya sama dengan seorang anak menzinahi ibunya_________ _________________

•. Boleh berdusta dan sumpah palsu demi agama(ajaranwahabi) khusus utk para Da'i dan Mubaligh = fatwa Syaikh Ali Al-khudair __________________________

•. Bolehmenipu syiah dan gol lain yg dianggapsesat (menurut wahabi)= fatwa syaikh 'Aid ad-duwaisri _______________ __________

•. Boleh merampok harta orang sekuler,dan halal darah dan hartanya= fatwa syaikh Sulaiman al- karasyi _________________________

•. Boleh menghancurkan Web/situs oranglain dan memata matai Email demiDakwah salafi/wahabi=Fatwa Bin Baz ________________________

•. Harammenabur bunga diatas makam= Fatwatetap(lajnah da'imah)_______ ___________________

•. Haram belajar bahasa Inggris= Fatwa saikh Al-utsaimin___________________ ______

•. Haram bertepuk tangan , ucapan salam, dan penghormatan dlm militer= Fatwa syaikh Nashir Al-fadh ______________________________ ___

•. Haram bermain Sepak Bola = Fatwasyaikh Abdullah An-najdi_______ ___________________

•. Haram penggunaan Internet bagi kaum wanita= Fatwa Syaikh Utsman Al-khamis dan Sa'ad Al-ghamidi_____ ____________________

•. Haram makan menggunakan sendok= Fatwa syeikhMuqbil dlm kitab As-showaiq fi tahrimil mala'iq_______________________ ___

•. Sesat dan Musyrik melafalkan dzikir Laa Ilaha Illallah 1000x= Fatwa syeikh Hisyam Al-aqqad dalam buku Halaqat mamnuah (padahal dlm Al-qur'an surat Al-ahjab 41 Allah swt berfirman ;"Wahai orang-orang ygberiman berdzikirlah dg menyebutnama Allah,dzikir sebanyak-banyaknya")_________________________ ______

•. Haram , Bid'ah dan sesat mengucapkan Shodaqollahuladziim (maha benar Allah dg segala firmannya) sesudah membaca Al-qur'an= Fatwa Bin Baz (menyelisihi Al- qur'an surat Ali Imron ayat 95" katakanlah Shodaqallahu( maha benarAllah dg segala Firmannya)_____ ________________________

•. Semua kaumMuslimin yg tinggal di Palestina, Libanon,dan dataran tinggi Gholan wajib meninggalkan negaranya secara massal ,karena setiap negri Muslim ygdi duduki oleh nonMuslim menjadi Negri nonMuslim= Fatwa Al-Bani..______ ____________________

•. Daging Ayam Haram= Fatwa Mahrus ali bertentangan dg hadits;......... dari zahdam Al jarmi dari Abu musa Al Asy'ari berkata"Akumelihat Rosulullah saw makan ayam" ___________________________

•. Daging Anjing dan anak tikus Halal= fatwaAhmad sukino bertentangan Dg hadits; "Ada 5jenis hewan yg fasiq (berbahaya) yg boleh dibunuh ketika sedang Ihram,,, yaitu; Tikus,Kalajengking,Burung Rajawali, Burung gagak dan kalb aqur(anjing galak)" (Hr Bukhari 3314 dan muslim1198)_________________________ __

•. Lebih baik solat sendiri di tanah, daripada solat berjama'ah tapi dikarpet atau keramik,krn itu tdk adatuntunannya= fatwa Mahrusali ________________________ "termasuk dosa besar bila perempuan turun kelaut, walaupun berhizab, karena laut itu laki-laki, bila air laut itu masuk pada "anu"nya maka ia telah berzinadan jatuh Hadd kpdnya". fatwa Dr Ali ArRabi'i

Oleh: Abu Al Bani Israel

No comments:

Post a Comment