Friday, February 26, 2016

Agungnya Derajat Orang yang Berilmu

AGUNGNYA DRAJAT ORANG YANG BERILMU

Alangkah agung drajat orang alim atau ahli fiqih,
Ada sebuah ungkapan syi'ir Arab :
لَقَدْ حَقَّ أَنْ يُهْدٰى إلَيْهِ كَرَامَةً لِتَعْلِيْمِ حَرْفٍ وَاحِدٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ
" Sungguh benar untuk dihadiahkan kepadanya,
lantaran kemulyaannya ,
untuk mengajarkan satu huruf 1000 dirham "

As Sayyid Abd. Rohman bin Muhammad bin Husain,
bin Umar Mufti negara Hadlromaut,
Beliau menulis dalam kitabnya Bughyatul Mustarsyidin,
Bahwa Imam Suyuthi menuturkan dalam kitab Khumasinya,

Bahwasanya Pahala shodaqoh ada 5 tingkatan :
1- Dilipat gandakan 10 kali bila diberikan
kepada orang yang sehat badannya
2- Dilipat gandakan 90 kali bila diberikan
kepada orang yang buta atau kena cobaan
3- Dilipat gandakan 900 kali bila diberikan
kepada sanak kerabat yang membutuhkan
4- Dilipat gandakan 100.000 kali bila diberikan
kepada kedua orang tua ( ayah dan ibu )
5- Dilipat gandakan 900.000 kali bila diberikan
kepada orang yang 'alim atau ahli fiqih

SEMOGA ANAK CUCU KITA DIJADIKAN OLEH ALLOH, MENJADI ORANG YANG ALIM DAN DAPAT MEMBERIKAN SHODAQOH KEPADA PARA FAQIR MISKIN JUGA PARA GURU MEREKA.

No comments:

Post a Comment