Wednesday, February 10, 2016

Bedanya Aswaja dan Wahabi

Eksponen Salafy : Setahu saya kaum yang kamu bilang salafi /wahabi

Juga belajar dan menggunakan pendapat para imam mazhab,bedanya mereka tidak berpatokan kepada satu mazhab,tapi membandingkan mana pendapat yang paling kuat sumber hadisnya

Eksponen Aswaja : kemudian, memvonis pendapat yang tidak sesuai dengan ideologinya sebagai pendapat sesat dan bid'ah...di sinilah letak perbedaan mereka dengan ulama aswaja.

Ulama aswaja menghargai perbedaan pendapat, walaupun mengikuti satu pendapat namun masih menghormati pihak lain yang mengikuti pendapat lain.

Sedangkan kaum salafi/wahabi mendakwakan bahwa pendapat mereka yang paling kuat sumbernya, kemudian memvonis pendapat lain sebagai bid'ah dan sesat...dengan mereka mengeluarkan satu pendapat maka seolah2 khilafiyah para ulama terdahulu hilang dan menjadi ijmak....

No comments:

Post a Comment