Friday, February 5, 2016

Kedermawanan Nabi Muhammad saw

SIFAT DERMAWAN SANG NABI

Seorang lelaki datang menemui cucu Nabi SAW, Sayyidina Hasan RA dan lelaki itu berkata,
"Kakekku sangatlah dermawan, jika ada orang yang datang meminta sumbangan meskipun bolak balik sampai 50 kali, akan terus diladeni dan tetap diberikan, tak ada penolakan dan tak ada bosannya."

Sayyidina Hasan RA menjawab sambil tersenyum,
"Kakekku Rasulullah SAW juga sangat dermawan, jika ada yang datang meminta sumbangan, beliau akan memberikannya dengan pemberian yang amat banyak, sehingga orang yang meminta itu tidak perlu datang lagi di lain waktu untuk meminta."

[ Al Habib Umar bin Hafidz ]

Subhanallah  . . .

“Ya Allah, limpahkanlah shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad, sang cahaya-Mu yang selalu bersinar dan pemberian-Mu yang tak kunjung putus, dan kumpulkanlah aku dengan Rasulullah di setiap zaman, serta shalawat untuk keluarganya dan sahabatnya, wahai Sang Cahaya.”
آمين...

No comments:

Post a Comment