Thursday, April 21, 2016

Rumah Sederhana Sang Ulama Besar

Siapa yang tidak kenal ulama besar al-Alamah Abu Al-Hasan al-Nadwi. Karyanya dibaca oleh para ulama dan kaum terdidik secara luas, seperti inilah pintu masuk rumahnya. Padahal raja, pejabat dan konglomerat berebut untuk bersimpuh dihadapannya walaupun hanya untuk melihat sosoknya.

No comments:

Post a Comment