Tuesday, January 10, 2017

Pandailah Memilih Pemimpin

PANDAI-PANDAILAH  MEMILIH  PEMIMPIN

UNGKAPAN   RAJA   KASYTA   SAT   :
"Siapa  tertipu  dengan  sebuah  nama,
Maka  ia  kembali  tanpa  bekal,
Siapa  berkhianat  dalam  perbekalan,
Maka  ia  kembali  tanpa  nyawa",

ORANG  PINTAR  BERKATA  :

Bila  sang  Raja  salah  dalam  mengangkat  mentri,
Rakyatlah  yang  merasakan  kesengsaraan,

Bila  mentri  bersekongkol  dengan  penjahat,
Rakyat  pula  yang  merasakan  penderitaan,

Koruptor  itu  pengkhianat  negeri,
Sepantasnya  dijatuhi  hukuman  mati.

Menukil  dari  web.  Roudlotut  thullab@mskholid @ruanginstalasi Blogger | Wirausaha

No comments:

Post a Comment